INSTAL·LACIÓ I

CONFIGURACIÓ DE

RETROPIE

A RASPBERRY PI

La consola RETRO DEFINITIVA


BY @La_KONFRARIA

TENIM GRUP «RETROPIE» AL TELEGRAM.

SI T'INTERESSA CONTACTA AMB L'USUARI

http://telegram.me/KonfrareAlbert


Els fitxers de suport a aquest tutorial els trobareu a:

http://www.konfraria.org/retropieQUÈ ÉS RASPBERRY PI?


El Raspberry Pi és un ordinador monoplaca o SBC (acrònim

en anglès de Single-Board Computer) de baix cost

desenvolupat en el Regne Unit per la Fundació Raspberry Pi.

L'objectiu principal d'aquest disseny és estimular l'ensenyança

de les ciències de la computació, però també s'ha popularitzat

com a plataforma per a dissenys d'aficionats i per a usos

informàtics generals.


La fundació dóna suport per a descàrregues de diferents

distribucions Linux adaptades a l'arquitectura ARM: Raspbian

(derivada de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM (derivat

d'Arch Linux) i Pidora (derivada de Fedora).


Viquipèdia

HAIG DE SABER DE GNU/LINUX?


El terminal

usuari@nom_equip:on_sóc$

~ significa carpeta usuari

ESTRUCTURA DE FITXERS/ és l'arrel (cal permís superusuari)


/home/pi és la carpeta d'usuari

(l'usuari pi hi té permisos)


comanda SUDOPer defecte:

usuari: pi

contrasenya: raspberry


ALGUNES COMANDES BÀSIQUES

$ls

$ls -l

$ls -la


$cd directori


$cd ..


$mkdir nom


$rm fitxer

$rm – r carpeta

$cp fitxer1 fitxer2

$mv fitxer lloc


$nano fitxer$df -h


$sudo find / -name nom


$sudo reboot
veure fitxers

veures fitxers en llistat

veure fitxers en llistat i també ocults (.)


anar a directori, per exemple,

$cd /home/pi

vés al directori previ


crea un directori amb el nom


elimina fitxer, tbé /ruta/fitxer

elimina carpeta i contingut

còpia fitxer1 a fitxer2

desplaça el fitxer al lloc indicat (ruta)


obre el fitxer amb l'editor de text

«nano». Per sortir, Ctrl+X


mostra les unitats i espai lliure


cerca el fitxer «nom» a la ruta «/»

(arrel). A home, sense sudo.


reinicia la RaspberryPi


IMATGE (.img) DE RETROPIE A LA MICROSD


Baixem la imatge de la pàgina oficial:

https://retropie.org.uk/download/

Descomprimim (amb 7-Zip), si cal.


Per copiar la imatge a la MicroSD podem utilitzar:


Windows: Win32 Disk Imager

Baixada: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/


Mac: ApplePi Baker

Baixada: http://www.tweaking4all.com/hardware/raspberry-pi/macosx-apple-pi-baker/