La XOLN de Guifi.net de la Palma


Avui deixo un petit extracte del Comuns Sense Fils, per tal d’aclarir què és la XOLN (Xarxa Oberta Lliure i Neutral) de Guifi.net.
Aquest text l’he extret directament de http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN

(…)

   1. La Xarxa de Telecomunicacions Lliure, Oberta i Neutral és una infraestructura de telecomunicacions pública comunitària a la que s’apliquen els termes i condicions del “Comuns de la XOLN“, disponible al públic en general, de manera que quan els participants s’hi adhereixen, s’amplia. A través de la xarxa s’obté i alhora es subministra un servei de comunicacions electròniques amb els altres participants ja sigui directament o a través de la interconnexió amb altres xarxes.
    Quan en aquest document es menciona “la xarxa” de forma genèrica o l’abreviació “XOLN”, es refereix a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, i es defineix així perquè:
    1. És oberta perquè s’ofereix universalment a la participació de tothom sense cap tipus d’exclusió ni discriminació, i perquè s’informa en tot moment de com funciona i els seus components, permetent així que qui vulgui pugui millorar-la.
    2. És lliure perquè tothom hi pot fer el que vol i gaudir-ne tal i com es preveu en la referència a les llibertats dels principis generals (apartat I.), i tot això independentment del seu nivell de participació a la xarxa ni imposant termes i condicions que contradiguin aquest acord de forma unilateral.
    3. És neutral perquè la xarxa és independent dels continguts, no els condiciona i hi poden circular lliurement; Els usuaris poden accedir i produir continguts independentment de les seves possibilitats financeres o condició social. Quan des de guifi.net s’incorporen continguts a la xarxa es fa o bé per estimular-ne de nous, o bé per a la gestió de la pròpia xarxa, o simplement en exercici de la llibertat d’incorporar-hi continguts, però en cap cas amb l’objectiu de substituir o impedir-ne d’altres.
   2. guifi.net és el conjunt format per la xarxa i les persones individuals, col·lectius, empreses, institucions i administracions que hi donen suport o hi col·laboren de manera que la xarxa esdevé operativa i ofereixi connectivitat a tothom. Per tant fa d’operador de telecomunicacions.
   3. La “Fundació privada per a la xarxa lliure, oberta i neutral guifi.net” és una institució sense ànim de lucre que consta amb el número 2550 del registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya i que té com a mandat fundacional donar suport a guifi.net tot respectant la seva naturalesa original, forma d’organitzar-se i treballar.
(…)
   1. Sobre la xarxa

 1. La XOLN és una expressió de valors fonamentals com la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la solidaritat i fraternitat a través del dret a comunicar-se lliurement i a extreure’n el màxim de prestacions possibles d’acord amb els principis generals, que es faran servir d’inspiració en cas d’haver de resoldre qualsevol dubte sobre la interpretació del Comuns de la XOLN.
 2. La xarxa permet l’accés a tothom qui ho vulgui, i és el resultat de interconnectar tots els seus participants. Si hi ha mecanismes de control en el seu accés es faran servir per a la correcta gestió de la xarxa des d’un punt de vista tecnològic, mai per restringir les llibertats protegides amb el Comuns de la XOLN.
(…)
   1. Sobre la gestió de la xarxa i prioritats en el trànsit (qualitat de servei)

 1. La gestió de la xarxa ha de ser pública i tothom qui ho desitgi ha de poder participar-hi.
 2. Quan sigui possible necessari per motius de gestió de la xarxa, les prioritats del trànsit generals s’implementen en aquest ordre:
  1. Trànsit de tipus interactiu (missatgeria instantània, conferències de veu, navegar, etc.)
  2. Trànsit de tipus massiu o diferit (transferències, correu electrònic, còpies, etc.)

(…)

Ego sum dKonfrare

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *